MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

realizacja projektu

8. OŚ PRIORYTETOWA:

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

DZIAŁANIE 8.4

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU (NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”)

TYTUŁ PROJEKTU

„Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę LAGUNA sp. z o.o.”
nr projektu: POIG.08.04.00-24-083/11

Projekt realizowany przez LAGUNA sp. z o.o. realizuje cele założone w PO IG poprzez zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu. Wsparcie rozwoju szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych, szczególnie na obszarach nieatrakcyjnych ekonomicznie dla operatorów ogólnopolskich, a także w gospodarstwach o niskich dochodach przyczyni się do wzrostu liczby potencjalnych klientów gospodarki elektronicznej. Realizacja projektu przez firmę umożliwi również włączenie się w główny nurt odbiorców innowacyjnej gospodarki tych, dla których tradycyjne otoczenie gospodarcze stanowi istotną barierę (dotyczy to przede wszystkim podmiotów na obszarach w największym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Termin realizacji projektu: 31.12.2012 r.- 31.12.2013 r.
Obszar działania: Gmina Godów
Całkowity koszt realizacji projektu: 237 818,60 PLN
Wkład własny w realizację projektu: 77 339,38 PLN

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ETAPÓW.

Lista Zapytań znajduje się na stronie Do pobrania

„Dotacje na Innowacje
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka