Laguna sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta:
ul. 1 Maja 112,
44-348 Skrzyszów

Siedziba spółki:
Laguna sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 3,
44-348 Skrzyszów

NIP: 647-22-66-116, REGON: 277641885,
Numer KRS 0000044877
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 152.988 zł

Telefony kontaktowe:
Biuro Obsługi Klienta i Serwis: 32 720 32 42
Biznes: 508 277 558 lub 508 277 559

Poczta elektroniczna:
Sprawy ogólne: biuro@laguna.net.pl
BOK: bok@laguna.net.pl
Biznes: brzemia@laguna.net.pl

Napisz do Nas: